ORTA YÜZ ESTETİĞİ

Genellikle , bir kişinin yüzüne baktığımızda, alın göz çevresi, burun ve ağız çevresinden oluşan bir üçgen ön plandadır. Sentral üçgen adını verdiğimiz bu alanda, yanak dudak bileşkesindeki çizgi, yanak yumuşak dokusunun durumu bize baktığımız kişinin yaşı ve güzelliği ile ilgili ilk bilgiyi verir.

Klasik yüz germe ameliyatlarında, yüzün kulak önündeki bölümünde yapılan cerrahi işlemler, orta yüze etki etmez. O nedenle, orta yüze etkili bazı cerrahi manevraların yapılması yararlıdır. Bu işlemlerin geneline, orta yüzün estetik cerrahi girişimleri adı verilir. Orta yüze estetik cerrahi girişimlerinin başında endoskopik yöntemler gelir. Saç çizgisinin içinde yapılan bir kesi ile alına olduğu gibi orta yüze de ulaşmak mümkündür. Bu kesiyi ağız içinden bir kesi ile birleştirerek orta yüz işlemleri yapılabileceği gibi, alt kapaktan yapılan bir kesi ile orta yüze ulaşmak ta mümkündür.

Hangi kesi kullanılırsa kullanılsın, orta yüz estetiğinde amaç, kemik zarı altında yapılan bir ayırma işlemi ile, sarkan ortayüz dokularını daha yukarı bir noktaya tespit etmek, yanakla, göz kapağı arasındaki seviye farkını gidermek, yanak çizgisinin derinliğini azaltmak , böylece yaşlanma bulgularını daha genç bir ifadeye çevirebilmektir.

Orta yüz estetiği ameliyatları kimlere uygulanır?

Sadece, henüz 30-40-50lerinde, henüz sadece orta yüzü (burun, göz çevresi ve ağız köşesi) etkileyen sorunları olan kişilere uygulanabileceği gibi, yüz ve boyunun genelini etkileyen sorunları olan ve daha geniş cerrahi tekniklerin kullanılacağı kişilerde, ek bir işlem olarakta planlanabilir.

Orta yüz estetiği ameliyatları sonrası iyileşme süreci nasıldır?

İlk günler ödemli şişlikler olmakla birlikte, orta yüz ameliyatlarında, yaklaşık 1 hafta içinde gündelik hayata büyük oranda dönülür. Kesi yerlerinin kısa olması , hem ameliyat sonrası konfor, hemde iyileşme süresi açısından avantaj sağlar.