HABİS (MALİGN ) DERİ TÜMÖRLERİ ( MELANOM DIŞINDAKİ ) VE TEDAVİSİ

Deri üzerinde görülen, uzun süre iyileşmeyen yara, sertlik ve kabuklanmalar deri tümörlerinin işareti olabilir. Bu tümörlerin büyük bölümü selim tümörler olarak adlandırılan zararsız, basit kitlelerdir. Derinin pigment hücrelerinden kaynaklanan Ben ( Nevüs) ler dışında, y ağ dokusu, bağ dokusu veya kas dokusu gibi deri içindeki veya yakınındaki dokulardan kaynaklanan basit tümoral yapılar, vucütta uzun zaman yavaş büyüyerek mevcudiyetlerini sürdürürler. Bazen oluşturdukları kitle etkisi ile ağrı, hassasiyet gibi rahatsızlıklara yol açarlar. Zaman zaman, iltihaplanarak büyüyebilir, akıntıya yol açabilirler. Cerrahi olarak çıkarılarak patolojiye yollanmaları hem tanının konulmasına, hem de kitlenin tedavisi için yeterli olabilir. Ancak, deri tümörlerinin bir bölümü habis- kötü huylu deri tümörleridir. Bunların ayırıcı tanısı klinik tecrübelerle bir ölçüye kadar yapılabilir. Asıl tanı, mikroskop altında yapılan patoloji incelemesi ile mümkündür. Derinin habis tümörleri, kaynaklandıkları mikroskopik birimlere göre sınıflanırlar. En sık görülen veya en önemli deri habis tümörleri, 1. Bazal hücreli Karsinom 2. Yassı Epitel Hücreli Karsinom 3. Malign Melanom Olarak adlandırılır.
Bazal Hücreli karsinom nedir?

Derinin bazal tabakasından kaynaklanan tümörlerdir. Aslında, çok nadir durumlar dışında, vücudun başka yerlerine yayılma ( metastaz ) özellikleri yoktur. Habis veya karsinom olarak adlandırılmalarının nedeni bulundukları yerdeki çevre dokulara uzanabilmeleri ve zarar verebilmeleridir.

Bazal Hücreli Karsinomun tedavisi nedir?

En geçerli ve kabul gören tedavi, çevresinde 2- 3mm den az olmamak üzere, sağlam deri içerecek şekilde çıkarılmalarıdır. Alınan parça mutlaka, patolojik incelemeye yollanır. Tümör tipi ve tam olarak çıkarılıp çıkarılmadığı raporla belirtilir. Daha nadir olmak üzere, ameliyat olamayacak durumda olan kişilerde radyoterapi bir alternatif tedavi sağlayabilir.

Basal Hücreli karsinomdan nasıl şüpheleniriz?

Başta yüz olmak üzere, vücüdun daha çok güneş gören yerlerinde olmak üzere, deride uzun zamandır mevcut ve iyileşmeyen , ortası ülserli, kenarları kabarık, inci tanesini andıran lezyonlar Bazal Hücreli karsinomu hatırlatır. Ancak, pigmentli, deride incelme ile seyreden farklı tipleride vardır. O nedenle, uzun zamandr mecut, yavaşta olsa büyüyen ve değişikliğe ugrayan her türlü lezyonda doktora başvurmak doğru bir adımdır.

Basal Hücreli karsinomdan korkmalımıyım ?

Basal Hücreli karsinomdan korkmanıza gerek yoktur, onu ihmal etmek, büyümesine yol açmak ve tedavisinde geç kalmaktan korkmalısınız. Erken dönemde ve yeterli tedavi edilen Basal Hücreli karsinomlar nüks etmez. Özellikle, burun kanatları civarında ve nüks etmiş Basal Hücreli karsinomlar daha agresif seyredebilir.

Basal Hücreli karsinomun cerrahi tedavisi nasıldır?

Küçük lezyonların alınması çoğu zaman lokal anestezi ile mümkündür. Doku elastikiyeti uygunsa, doku alındıktan sonra bölge kenarları birleştirilerek dikilebilir. Erken dönemde, kızarık bir iz beklenir. Zamanla iz solar ve daha az dikkati çeker. Bazen, alınacak dokunun büyüklüğü veya yeri itibariyle, kenarlrı birleştirerek dikmek mümkün olmayacak veya çevre dokularda çekintiye yol açacaksa o zaman flap veya greft olarak adlandırılan doku nakilleri yapılabilir. Bu durumda lokal anestezi dışında, sedasyon ve lokal, ya da genel anestezi gündeme gelebilir.

Yassı Epitel Hücreli Karsinom nedir?

Derinin yassı epitel hücrelerinden kaynaklanan ve Basal Hücreli karsinomdan daha agresif seyredebilen , vucudun başka dokularına yayılma potansiyeli olan tümörlerdir.
Yassı Epitel Hücreli Karsinomun tedavisi nasıldır?

Cerrahi olarak tümörün , normal deridende bir miktar doku ilave ederek çıkarılması tedavinin önemli basamaklarından biridir. Erken dönemde yakalanan tümörlerde cerrahi tedavi yeterlidir. Lenf bezlerine yayılma varsa , veya evrelendirme için kenf bezlerinin araştırılması gerekiyorsa lenf bezlerine dönük bir cerrahi tedavi yapılması gerekebilir. Bazı durumlarda radyoterapi ve kemoterapi gibi ilave tedaviler yapılması gerekebilir. Cerrahi tedavinin uygulanmasının zor olduğu veya özel olarak tercih edilmediği durumlarda, tümörün temel tedavisinin de radyoterapi ile yapılması gündeme gelebilir.